• Start

De nabijheid van het Paradijs en het Hellevuur!

In één van de lessen van

Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān las een student het volgende:

Ten vijfde: De nabijheid van het Paradijs en het Hellevuur.

Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān:

Klopt, het Paradijs en het Hellevuur zijn nabij. Hetgeen zich tussen jou en het Paradijs en Hellevuur bevindt is de dood. Alleen je dood! Je bent dus of van de mensen van het Paradijs of van de mensen van het Hellevuur. En je weet niet op welk moment je zult sterven. Vandaar dat er in een overlevering staat:

Lees meer

Het afbeelden van ongeziene zaken (2)

Vraag: Edele Shaykh - moge Allah u succes schenken - hij (de vraagsteller) zegt: U heeft datgene vermeld - moge Allah u beschermen - dat te maken heeft met het afbeelden. Is het toegestaan om enkele afbeeldingen te maken van de Dag des Oordeels?

Lees meer

Het afbeelden van ongeziene zaken

Vraag: Wij zien op bepaalde aankondigingen op bepaalde cassettebandjes van bepaalde uitnodigers tekeningen zoals rivieren en planten wanneer het gaat over het Paradijs, en zij tekenen een schaduw waarmee zij claimen de schaduw van de Shaytan na te bootsen wanneer het gaat over het slechte. Zijn deze handelingen toegestaan?

Lees meer

Meer artikelen...