• Start

Het begin van het vasten mag niet gebaseerd zijn op astronomische berekeningen!

Shaykh Salih b. Fawzan zei het volgende:

En het is niet toegestaan om te vasten gebaseerd op astronomische berekeningen. Want dit is iets wat niet door Allah noch door de profeet (صلى الله عليه و سلم) is vastgesteld.

De profeet (صلى الله عليه و سلم) heeft het vasten verbonden aan het zien van de maan.

Hij (صلى الله عليه و سلم) zei:

"Vast bij het zien ervan (d.w.z. de maan) en verbreek het vasten bij het zien ervan (d.w.z. de maan aan het begin van de maanmaand Shawwaal na de maand Ramadaan)."[1]

Het vasten is dus alleen toegestaan bij een van de twee (zaken). Bij het zien van de maan zoals aangegeven hierboven of wanneer de maand sha`baan afgelopen is met dertig dagen[2] volgens zijn uitspraak (صلى الله عليه و سلم):

Lees meer

De toestand van de Selef tijdens Ramadaan

In de naam van Allah, de Erbarmer, de Barmhartige. Wa `alaykoem salaam wa rahmatoellaahi wa barakatoehoe.

Moge Allah u zegenen en hetgeen zegenen waar u naar heeft verwezen in deze twee geweldige vragen. De eerste vraag: de toestand van de Selef tijdens de maand ramadaan.

De toestand van de Selef zoals dit vastgelegd is in de boeken en overleveringen met betrouwbare kettingen van overleveraars was:

Lees meer