• Start

Belangrijke richtlijnen voor de Jongeren

Er is geen twijfel over mogelijk dat de jongeren het fundament zijn in het opbouwen van de mensheid waar de oemmah (gemeenschap, natie, groep etc.) op zal steunen. Zij (i.e. de jongeren) zijn de opkomelingen die de verantwoordelijkheid zullen overnemen na hun ouders. En de jongeren hebben lichamelijk vermogen, ideeën en nieuwe talenten die de ouderen daar en tegen missen. De ouderen daar en tegen hebben weer wijsheid en ervaring en de jongeren hebben vermogen en voorbereiding. Dus wanneer de jongeren en de ouderen samenwerken en elkaar helpen in het opleven van de oemmah dan zit daar veel goeds in. Echter wanneer de jongeren zich distantiëren van hun ouders en de ouderen, dan komen de menselijke duivels en djinns tussen hen in (i.e. om problemen en fricties te veroorzaken). Dit zorgt er dan voor dat de jongeren een andere koers inslaan die schade toebrengt aan de oemmah...

Download hier

Middelen die zorgen voor de redding van de Oemmah (gemeenschap)

In dit boekje legt Shaych Saalih al-Fawzaan (hafidhahoellah) uit wat de middelen zijn die zorgen voor de redding van de oemmah. Hij behandelt o.a. de volgende middelen:

- Het luisteren naar- en het gehoorzamen van de Islamitische regeringsleider.
- Het vasthouden aan het Boek van Allah en de Soennah
- Het goede gebieden en het slechte verbieden voor eenieder aan de hand van zijn mogelijkheid en staat.
- Broederschap en liefde tussen de moslims.
- En andere punten...

Download hier

De Regelgeving betreffende Natte Dromen tijdens de Ramadaan

Vraag:

Als iemand die vast een natte droom heeft gedurende een dag van de Ramadaan, verbreekt dit dan zijn vasten of niet, en moet hij de rituele reiniging (Ghoesl) verrichten?

Antwoord:

Als iemand aan het vasten is en een natte droom heeft gedurende een dag van de Ramadaan, dan is zijn vasten geldig en het is niet beïnvloed door de natte droom, omdat hij dit niet met opzet heeft gedaan.

Lees meer

Meer artikelen...