• Start

Het bespotten van de religie

Het spotten met de religie van Allah, het bekritiseren van de religie of het bekritiseren van bevelen of handelingen van gehoorzaamheid, is afvalligheid van de religie van islam! Zo ook het bekritiseren van praktiserende moslims, de gelovigen, de geleerden en de mensen van het goede, dit allen valt onder dit gevaarlijk hoofdstuk (d.w.z. afvalligheid).

Download hier

Tauwhied O dienaren van Allah

Want tauwhied is het fundament waarop de religie gebouwd is. Wanneer tauwhied wordt verwezenlijkt, dan kan daar op gebouwd worden. Zoals dit het geval is bij de fundamenten van huizen en gebouwen. Want de gebouwen krijgen eerst een fundament. Vervolgens wordt er bovenop gebouwd. Er is dus geen gebouw wat rechtop zal staan zonder een sterk fundament waarop het kan steunen. En wanneer je een gebouw bouwt zonder een sterk fundament, dan zal deze instorten en de bewoners vernietigen.

Zo ook de religie. Wanneer deze niet gebouwd is op een correcte geloofsovertuiging (`aqiedah), dan zal dit een religie zijn zonder profijt! Want deze religie is dan niet gebouwd op een correcte fundament, namelijk de tauwhied.

Download hier

De dwalende groep en haar Methodiek

Het is aan ons om onze kinderen te beschermen en om een les te trekken uit hetgeen heeft plaatsgevonden. Het is genoeg geweest met nalatigheid en luiheid. Wij dienen onze kinderen bij de hand te nemen en te beschermen tegen de ondergang, en hen op te voeden op het goede, op samenhorigheid en in het leren van profijtvolle kennis. Wij laten hen niet aan hun lot over zodat ze vervolgens naar deze verdachte groepen en geheimzinnige dwalende bijeenkomsten gaan en besmet raken met afwijkende denkwijzen. Wij dienen onze kinderen dus te beschermen en elkaar onderling te helpen ter bescherming van hen. Wij laten hen niet ten prooi vallen aan deze dwalende mensen en hun denkwijzen. De profeet (صلى الله عليه و سلم) heeft gezegd:

Hetgeen wat ik voor mijn oemmah vrees dat zijn de iemaams die (mensen) doen dwalen.

Download hier

Meer artikelen...