• Start

Uitleg van de betekenis van at-Taghut

Dit is de Nederlandse vertaling van Sharḥ maʿnā aṭ-Ṭāghūt (Uitleg van de betekenis van aṭ-Ṭāghūt). De tekst die in dit boekje wordt uitgelegd is de verhandeling Maʿnā aṭ-Ṭāghūt (De betekenis van aṭ-Ṭāghūt), die is geschreven door de grote geleerde en hervormer in de landen van Najd, Shaykh al-Islām Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb (1115-1206 AH) – moge Allah hem genadig zijn –...

Download hier

Het verschil tussen adviseren en kwetsen

De mensen - zowel de Arabieren als de niet-Arabieren, de Mensen van het Boek en de ongeletterden - waren vóór de zending van Mohammed صلى الله عليه وسلم verdeeld en in conflict met elkaar. Zij hadden geschillen over hun aanbidding, hun politieke aangelegenheden en hun opvattingen. De meesten van hen, vooral de Arabieren, waren afhankelijk en arm. Vervolgens heeft Allah سبحانه وتعالى hen verenigd met deze edele Boodschapper. Hij heeft hem gestuurd als een genade voor de mensheid en als een bewijs tegen de gehele schepping.

Download hier

Het bespotten van de religie

Het spotten met de religie van Allah, het bekritiseren van de religie of het bekritiseren van bevelen of handelingen van gehoorzaamheid, is afvalligheid van de religie van islam! Zo ook het bekritiseren van praktiserende moslims, de gelovigen, de geleerden en de mensen van het goede, dit allen valt onder dit gevaarlijk hoofdstuk (d.w.z. afvalligheid).

Download hier

Meer artikelen...