• Start

Wees niet verbaasd

Alle lof is aan Allaah en de smeekbeden en zegeningen zijn op de boodschapper van Allah
(صلى الله عليه و سلم). En wat volgt:

Ik heb wat woorden gelezen van een aantal geleerden in de krant genaamd “Al-Watan” [1] waarin zij zich verbazen over het opsplitsen van de moslims onder zichzelf terwijl zei zeggen: ”mijn Heer is Allaah, mijn Profeet is Mohammed (صلى الله عليه و سلم) en mijn religie is de Islaam.

Ik (Shaych al-Fawzaan) zeg hierop:

Lees meer

Regels omtrent het Djoemoe`ah (vrijdagmiddag) gebed

Eén van de regels omtrent djoemoe`ah betreft degene die de moskee binnentreedt terwijl de iemaam aan het preken is. Hij dient niet te gaan zitten totdat hij 2 rak`as bidt. Hij dient deze 2 rak`ahs kort te houden volgens de uitspraak van de profeet (صلى الله عليه و سلم): "Wanneer iemand van jullie op de dag van djoemoe`ah komt terwijl de iemaam al is gekomen, bidt dan 2 rak`ahs." (Boecharie & Moslim). Moslim voegde hier aan toe: "en hij dient ze kort te houden." Met andere woorden hij dient ze snel te bidden. Wanneer hij meteen is gaan zitten dient hij op te staan en deze alsnog te bidden. Want de profeet (صلى الله عليه و سلم) beval een persoon dit te doen omdat hij ging zitten voordat hij deze gebeden had. Hij (صلى الله عليه و سلم) zei tegen hem: "Sta op en bid twee rak`ahs"... 

Download hier

Etensresten tussen de tanden, verbreekt dit het vasten?

Vraag:

Wanneer er etensresten overblijven tussen de tanden van de vastende, valt dit onder de zaken die het vasten verbreken wanneer de vastende dit doorslikt? Wees ons van profijt, moge Allah u zegenen.

Antwoord:

Wanneer de vastende wakker wordt en etensresten tussen zijn tanden treft, dan dient hij deze etensresten uit te werpen. Het heeft (dan) geen invloed op zijn vasten behalve wanneer hij dit opzettelijk inslikt, want dit verbreekt dan het vasten. Als hij dit echter uit onwetendheid of vergeetachtigheid inslikt, dan beïnvloedt dit het vasten niet.

Lees meer

Meer artikelen...