Regels omtrent het Djoemoe`ah (vrijdagmiddag) gebed

Eén van de regels omtrent djoemoe`ah betreft degene die de moskee binnentreedt terwijl de iemaam aan het preken is. Hij dient niet te gaan zitten totdat hij 2 rak`as bidt. Hij dient deze 2 rak`ahs kort te houden volgens de uitspraak van de profeet (صلى الله عليه و سلم): "Wanneer iemand van jullie op de dag van djoemoe`ah komt terwijl de iemaam al is gekomen, bidt dan 2 rak`ahs." (Boecharie & Moslim). Moslim voegde hier aan toe: "en hij dient ze kort te houden." Met andere woorden hij dient ze snel te bidden. Wanneer hij meteen is gaan zitten dient hij op te staan en deze alsnog te bidden. Want de profeet (صلى الله عليه و سلم) beval een persoon dit te doen omdat hij ging zitten voordat hij deze gebeden had. Hij (صلى الله عليه و سلم) zei tegen hem: "Sta op en bid twee rak`ahs"... 

Download hier