Het luisteren naar Qor`aan tijdens het huishouden?

Vraag:

Soms sta ik lang in de keuken in het voorbereiden van eten voor mijn man. En omdat ik erop gespits ben om mijn tijd nuttig te besteden en ervan te profiteren luister ik naar de Edele Qor`aan. Ofwel via de radio of via de cassette speler. Is deze handeling correct of is het beter dat ik dit niet doe? Omdat Allah (تعالى) zegt:

‟En wanneer de Qor`aan wordt voorgedragen, luister er dan naar en zwijgt, opdat jullie begenadigd zullen worden.” [Al-A`raaf(7): 204]

Antwoord:

Het luisteren naar de Qor`aan terwijl een persoon aan het werken is, hier is niets mis mee. Dit is niet tegenstrijdig aan de uitspraak (van Allah):

‟Luister er dan naar en zwijgt.”

Want het zwijgen is gewenst naar gelang de mogelijkheid. En degene die bezig is die luistert naar de Qor`aan naar gelang zijn mogelijkheid.

Bron: Al-Moentaqa min Fataawa al-Fawzaan, deel 3, blz. 504.