Zelfmoordaanslagen vallen wel degelijk onder de handelingen van de chawaaridj!

Vraag:

Sommigen mensen zeggen: “Hetgeen wat de zelfmoordaanslagplegers verrichten wordt niet gezien als een daad van de chawaaridj[1]. Verricht dus geen doe`aa tegen hen maar juist voor hen! Wat is uw advies, moge Allah u succes schenken.”

Antwoord:

Vraag deze vragensteller het volgende: “Wat zijn de daden van de chawaaridj?”

Hij kent de daden van de chawaaridj niet.

Is het niet zo dat de chawaaridj moslims doden? En deze personen (i.e. zij die zelfmoordaanslagen plegen) doden (ook) moslims. Is het niet zo dat zij huizen en kantoren vernietigen waar zich moslims in bevinden of degenen die verzekert zijn van bescherming (moesta`minien) en degenen waar een verdrag mee is (moe`aahidien)[2].

Jullie zullen ondervinden dat de daden van deze personen veel erger zijn dan de daden van de chawaaridj.

De chawaaridj gingen niet naar binnen bij de bewoners in huizen om zichzelf vervolgens op te blazen. En de chawaaridj doodden ook geen moe`aahidien en moesta`minien. Echter doodden zij en vochten zij alleen op de veldslagen tijdens oorlog. En zij (i.e. de chawaaridj) zijn zonder twijfel fout.

Wat betreft hen die zelfmoordaanslagen plegen zij doden moslims, vernietigen woningen en jagen de mensen angst aan. Zij zijn erger dan de chawaaridj! Zij zijn chawaaridj en tegelijkertijd verderfzaaiers op aarde.

En zij lijken op de qaraamitah[3].

En degene die hen verdedigt is zoals hen qua regelgeving. Dit omdat hij tevreden is met hun handelingen.

door Shaych Saalih al-Fawzaan

Bron: tawdjiehaat moehimmat lishabaab al-oemmah, blz 50, vraag 8  Druk: dar al-Iemaam Ahmed, Cairo Egypte.

 


[1] Voetnoot vertaler: een dwalende sekte binnen de Islam. Enkele van hun dwalingen:

•     Het rebelleren en ongehoorzaam zijn tegen de regeringsleider.
•     Moslims die een grote zonde begaan tot ongelovigen verklaren.
•     Het verklaren van de metgezellen van de profeet (صلى الله عليه و سلم) tot ongelovigen omdat zij het niet eens waren met hun dwaling en takfier.
•     En andere dwalingen.

Voor meer informatie over de chawaaridj en hun ontstaan zie: http://www.ahloelhadieth.com/index.php/en/aqiedah/sekten-groeperingen-en-dergelijke/34-de-duivelse-misleiding-van-de-chawaaridj

[2] En voor hen is wat voor de moslims is en hetgeen wat voor de moslims geldt, geldt ook voor hen (i.e. de moesta`minien en moe`aahidien)?

[3] Voetnoot vertaler: een van de ketterse sekten. Zij worden ook wel al-Isma`ieliyyah genoemd en de meeste volgers van hen waren de shie`ah. Zij bezitten vele dwalende, ketterse geloofsovertuigingen. Een van de zaken die zij hebben verricht vond plaats in het jaar 278 AH waarin zij Masdjid al-Haram in Mekka binnentraden en de pelgrims vermoordden binnenin de moskee en rondom de ka`bah. Daarnaast hadden zij ook de zwarte steen van zijn plek verwijdert en meegenomen naar hun thuisland. De zwarte steen is in totaal 22 jaar bij hen gebleven. Zie bidayah wa nihayah van ibn Kathier voor meer info over deze ketterse sekte.