Degenen die Fatwa geven dat aanslagen zijn toegestaan zijn erger dan de plegers ervan!

Vraag:

Weledele Shaych, welk van de twee zijn het gevaarlijkst? Degenen die de aanslagen plegen of degenen die hen aansporen door middel van dwalende Fataawa[1] en schrijfwerken (publicaties)?

Antwoord:

Beiden zijn gelijk. Degenen die hen deze Fataawa geven zijn hetzelfde als hen. Want de aanslag plegers zijn deze handelingen niet gaan uitvoeren behalve vanwege de uitgevaardigde dwalende Fatwa.

Degene die hen dus deze Fatwa heeft gegeven is zoals hen! En Wij zoeken toevlucht bij Allah (hiertegen). Sterker nog, hij kan zelfs erger zijn dan hen! Omdat hij over Allah heeft gesproken zonder kennis.[2] Want Allah zegt:

‟En zeg niet door middel van de leugen die jullie tongen beschrijven: ‟Dit is toegestaan en dit is verboden”, om (zodoende) leugens over Allah te verzinnen. Voorwaar, degenen die leugens over Allah verzinnen zullen nooit succesvol zijn.” (An-Nahl(16):116]

En Allah (سبحانه) zegt:

‟Dus wie is er onrechtvaardiger dan degene die over Allah liegt en de Waarachtigheid verloochend wanneer deze tot hem komt.” [Az-Zumar(39):32]

En Allah zegt:

‟…en het toekennen van deelgenoten aan Allah waarvoor Hij geen bewijs heeft neergezonden, en dat jullie over Allah zeggen wat jullie niet weten.” [Al-A`raaf(7):33]

Degenen die hen dus deze Fatwa hebben gegeven zijn dus erger dan hen omdat zij over Allah hebben gelogen en over Allah hebben gesproken zonder kennis.

Dit is één punt, het tweede punt is dat zij verantwoordelijk zijn voor een misdaad. Want als het niet voor hun Fatwa was, dan had deze misdaad niet plaatsgevonden.

Shaykh Salih b. Fawzan al-Fawzan

Bron: Beluister hier

Gepubliceerd op: www.alfawzan.nl


[1] Meervoud van fatwa (religieus oordeel).

[2] Voetnoot vertaler: M.a.w. hij beweert dat Allah iets islamitisch heeft vastgesteld terwijl dit niet zo is.