• Start
  • Al-Manhaj
  • An-Nasiha
  • Shaych Saalih al-Fawzaan`s advies over de recent verschenen (beledigende) film over de profeet (صلى الله عليه و سلم)

Shaych Saalih al-Fawzaan`s advies over de recent verschenen (beledigende) film over de profeet (صلى الله عليه و سلم)

Vraag:

Weledele Shaych, moge Allah u succes schenken. Er zijn erg veel vragen gesteld over wat uw advies is voor de studenten van kennis en anderen over hetgeen wat recent heeft plaatsgevonden met betrekking tot de beledigende film over de profeet (صلى الله عليه و سلم). Wat is uw advies hierover?

Antwoord:

Ons advies is om de kalmte te bewaren en dit niet af te keuren op deze manier. Demonstraties, het aanvallen van onschuldige (mensen) of het vernielen van bezittingen, dit allen is niet toegestaan!

Hetgeen wat verplicht was, was dat de geleerden hierop reageerden en niet de gewone mensen. Het zijn de geleerden die op dit soort zaken reageren. Zij (de ongelovigen) willen verwarring veroorzaken tussen ons. Zij willen ons provoceren. Dit is wat ze willen, en zij willen dat we elkaar bevechten. Het leger is terughoudend (terwijl) zij (de gewone mensen) willen aanvallen. Hierdoor wordt er geslagen, vallen er gewonden, etc. Dit is wat zij willen!

Kalmte, kalmte! Degenen die hierop dienen te reageren dat zijn de geleerden en degenen die inzicht hebben. Of zij kunnen er voor kiezen en beslissen om er niet op te reageren.

De moeshrikien (polytheïsten) zeiden over de boodschapper: tovenaar, waarzegger, leugenaar en dergelijke terwijl Allah hem beval om geduldig te zijn. Hij (Allah) beval Zijn Boodschapper met geduld. En zij (de profeet en de metgezellen) gingen niet demonstreren in Mekka noch vernielden zij de huizen van de moeshrikien noch doodden zij iemand.

Geduld en kalmte totdat Allah (سبحانه و تعالى) met een uitweg komt voor de moslims. Hetgeen wat verplicht is, is kalmte. Vooral in deze dagen, met deze beproevingen en met dit kwaad wat nu gaande is in de landen van de moslims. Het is verplicht om kalmte te vertonen en niet te gehaast zijn in deze zaken. En de gewone mensen zijn niet geschikt om dit aan te pakken. Zij zijn onwetend en zij weten niet. Degene die dit aanpakken dat zijn de mensen van kennis en inzicht. Na`am.

Bron: http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=41150