Degene die de jeugd aanspoort om de boeken van Sayyid Qoetb te lezen

Vraag:

Wij zijn een groepje studenten die in het laatste jaar van de middelbare school zitten. Eén van onze leraren adviseert de studenten met het lezen van de boeken van Sayyid Qoetb en vermeldt de titels van zijn boeken. Vervolgens begint hij één van de geleerden die Sayyid Qoetb heeft weerlegd zwart te maken, vermeldt zijn naam in de klas en zegt dat deze persoon niets anders heeft behalve het volgen van de fouten van Sayyid Qoetb! Vervolgens zegt hij: "Wat heeft hij gedaan aan de innoveerders die zich om hem heen bevinden!?"

Antwoord:

Dit zijn lege woorden zonder enige waarde! Waarom adviseert hij de studenten niet met het lezen van de boeken van de vrome voorgangers? Deze (boeken) zijn profijtvoller, beter en bezitten een overvloed aan kennis en profijten. Als hij advies wilt geven waarom adviseert hij de studenten dan niet met het lezen van de boeken van de geleerden en hun volgelingen die het goede bevatten?

Wat betreft het specificeren van het lezen van boeken van alleen één bepaald persoon duidt erop dat hij een persoon van begeerte is. Dat hij een hedendaagse persoon specificeert en tegen hen zegt: "Lees de boeken van deze persoon" duidt erop dat hij een persoon van begeerte is met betrekking tot deze persoon.

Als zijn intentie het adviseren van de studenten is zodat zij profijt opdoen waarom adviseert hij niet met het lezen van de boeken van Shaychoel-Islam ibn Taymiyyah, Iemaam ibn al-Qayyim en Iemaam Mohammed bin `Abdoel-Wahhaab? De boeken van a`imat ad-da`wah[1] die kennis en het goede bezitten. Die de kennis van tauwhied (monotheïsme), shirk (afgoderij), handelingen van aanbidding en fiqh (jurisprudentie) regelgevingen bezitten. Waarom adviseert hij hen niet met deze boeken?

Wat profiteren wij wanneer we de boeken van Sayyid Qoetb of andere lezen?

•Profiteren we met betrekking tot de kennis van tauwhied?
•Profiteren we met betrekking tot de kennis van shirk?
•Profiteren we met betrekking tot de kennis van aanbiddingen?
•Profiteren we met betrekking tot de kennis van fiqh en omgangsregels?

Ik denk niet dat we deze geweldige voorgenoemde zaken zullen profiteren (uit de boeken van Sayyid Qoetb en dergelijke). Integendeel, wat we wel profiteren is onnodige hamaas (enthousiasme en bevliegingen), het ongelovig verklaren van de moslims en revolutionaire ideeën.

De adviseur die adviseert de studenten met het lezen van boeken die voor hen van profijt zijn in geloofsleer, aanbiddingen en omgang. Dit is de werkelijke adviseur.

Bron: Al-Idjabaat al-Moehiema fiel-Mashaakiel al-Moelimmah, blz. 116-117.

 


[1] Voetnoot vertaler: De Shaych verwijst hier naar de geleerden van Najd (A`imat ad-Da`wah).