Het restaureren van historische overblijfselen en het onderhouden van moskeeën

Het volgende is naar aanleiding van wat er in de krant Al-Bilād is gepubliceerd onder de titel ‘Het nationale programma voor het onderhoud van historische moskeeën’ op 3 november 2015:

Allah, de Verhevene, zegt:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

En de moskeeën zijn voor Allah (alleen); roep dan naast Allah niet één aan. [Sūra al-Jinn (72): 18]

En Hij, de Verhevene, zegt:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

De moskeeën van Allah worden slechts onderhouden door wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, het gebed verricht en de aalmoezen geeft en die enkel vrees heeft voor Allah. Hopelijk zijn zij degenen die tot de rechtgeleiden behoren. [Sūra at-Tawba (9): 18]

Dit duidt er op dat de moskeeën slechts worden onderhouden om het gebed erin te verrichten en niet enkel omdat het oude en antieke moskeeën zijn. Dat zou wellicht kunnen leiden tot het zoeken van zegeningen door middel van deze gebouwen en het geloven dat ze een onderscheidend kenmerk hebben dat beoogd wordt. Dat is slechts voorbehouden aan de drie moskeeën waar naar toe gereisd wordt om het gebed erin te verrichten, omdat het gebed daarin wordt vermenigvuldigd met honderdduizend (Mekka), duizend (Medina) en vijfhonderd (Jeruzalem).[1] Buiten deze drie worden de moskeeën onderhouden als het nodig is om het gebed erin te verrichten, als er omheen een buurt is die het gebed daar gewoonlijk verricht, niet enkel vanwege de oudheid van de moskee. Allah heeft deze Mohammedaanse gemeenschap voorzien en de gehele aarde tot plek van aanbidding gemaakt, afgezien van de plekken die verboden zijn om er het gebed uit te voeren.

Het onderhouden van de moskeeën enkel omdat ze oud en antiek zijn behoort tot de weg van de mensen van het Boek (de Joden en de Nazarenen), degenen die wij niet mogen imiteren. Verder is het zo dat de aangelegenheden van de moskeeën zijn verbonden met de specifieke instanties die zich daar mee bezig houden en die de moskeeën onderhouden.

Vervolgens kan het vestigen van de aandacht op het onderhouden van oude moskeeën de harten van de onwetenden er aan laten hechten zodat men gelooft dat het een onderscheidend kenmerk heeft, waardoor er om die reden fouten worden gemaakt in de geloofsovertuiging. Het is dus verplicht om de inspanningen te beperken tot het onderhouden van de oude en de nieuwe moskeeën naar gelang de noodzaak voor degenen die er rondom heen wonen. De Boodschapper صلى الله عليه وسلم heeft bevolen om moskeeën te bouwen in de bewoonde wijken.

En de verlaten moskeeën die geen onderhoud nodig hebben, deze dienen gelaten te worden zodat ze verdwijnen. Dit is de leiding van de Boodschapper صلى الله عليه وسلم, de leiding van de Rechtgeleide Kaliefen en de Vrome Voorgangers wat betreft het beschermen van de geloofsleer en de afwezigheid van het hechten van de harten aan historische overblijfselen zoals moskeeën en andere gebouwen. Dit omdat het hechten aan historische overblijfselen invloed heeft op de geloofsleer. Onze religie is gekomen met het blokkeren van de wegen die leiden tot religieuze en wereldse gevaren. Het is dus verplicht om daar op te attenderen en aandacht te schenken aan deze zaak.

Moge Allah iedereen leiden naar profijtvolle kennis en vrome daden. Ik heb dit gezegd naar aanleiding van wat er is gepubliceerd in de krant Al-Bilād van 1 Muḥarram 1437 AH.

Geschreven door:

Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān

Lid van het Comité der Grote Geleerden

Op 23-01-1437 AH

 

Bron: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/15930


 

[1] Zoals is overgeleverd van de Profeet صلى الله عليه وسلم en authentiek is verklaard door al-Albānī in Ṣaḥīḥ al-Jāmiʿ (nr. 4211).