Houdt jullie vast aan de betrouwbare geleerden en pas op voor dwalende uitnodigers!

Wat betreft jullie O jongeren, jullie dienen belang te hechten aan jullie zelf door ten eerste:

Profijtvolle kennis te leren. Richt jullie tot de geleerden in het verkrijgen van profijtvolle kennis. Of dit nou in scholen, instituten, universiteiten of moskeeën plaatsvindt. Zit bij de lessen van de geleerden die bekend staan om hun kennis ,standvastigheid, vrees voor Allah (عز و جل) en geen afwijkende gedachten en vreemde uitspraken hebben.

Houdt jullie vast aan de rechtschapen geleerden die het correcte pad bewandelen!

Leer van hen de `aqiedah (i.e. geloofsleer), kennis, manieren, gedragingen en de correcte methodiek waarmee jullie met jullie zelf en anderen kunnen omgaan. De geleerden zijn de erfgenamen van de profeten. Net zoals de jonge metgezellen van de Boodschapper (صلى الله عليه و سلم) en de geleerden vanonder de metgezellen leerden, dienen jullie van de erfgenamen van de boodschapper (صلى الله عليه و سلم) te leren (i.e. de geleerden).

Neem jullie kennis van degene die gekwalificeerd zijn, of dit nu in plaatsvindt in studies, het bijwonen van seminars, lezingen, preken of bij het lezen van profijtvolle boeken.

Momenteel zijn er twee afwijkende manieren in het onderwijzen:

Ten eerste: het opdoen van kennis uit boeken zonder gebruik te maken van de geleerden. Want velen zijn afgedwaald hierdoor. Want hij begrijpt niet wat er in het boek staat of hij begrijpt het op een verkeerde manier omdat het niet aan hem is uitgelegd of verduidelijkt. Of het kan zijn dat de schrijver van het boek afgedwaald is in zijn denkwijze of kennis waardoor zijn boeken vol met fouten zitten. En als een onwetende jongeman dit dan leest neemt hij dit aan. Dus men dient niet alleen afhankelijk te zijn van boeken.

En ook als is het een correct boek. Je zult het boek niet op een correcte manier begrijpen. En de chawaaridj[1] zijn niet afgedwaald vanwege hun slimheid en vroomheid maar zij dwaalden af omdat zij zich afzonderden van de geleerden en op hun eigen begrip vertrouwden. En zo ook vertrouwden zij op elkaar en namen zij kennis van elkaar. Hierdoor werden zij schadelijk voor zichzelf en voor de oemmah. En in werkelijkheid is dit het resultaat wanneer men zich afzondert van de geleerden.

Ik adviseer jullie om jezelf bezig te houden met profijtvolle kennis onder het gezag van de geleerde. En vermijdt het spreken over mensen, roddelen, lasteren, misprijzen en bekendmakingen. Want dit is een dreigend kwaad wat de jongeren heeft opgesplitst tot groeperingen.

Ten tweede: er zijn bepaalde jongeren die zich alleen maar bezighouden met die persoon heeft dit gezegd, en die persoon heeft dat gezegd. Wat gaat het jou aan wat die en die heeft gezegd? Jij dient kennis op te doen zodat je de waarheid kent. Echter wanneer je mensen bekritiseert en zegt dat ze fout zijn voordat je überhaupt kennis hebt opgedaan en je bezighoudt met die heeft dit gezegd, en die heeft dat gezegd, en pas op voor deze persoon enzovoorts, dit is geen correcte methodiek!

Allah (جل و علا) zegt:

O jullie die geloven, als een faasiq (i.e. zondaar) met een bericht komt, verifieer het dan nauwkeurig, anders treffen jullie uit onwetendheid een volk met ramp, waarna jullie spijt zouden krijgen van wat jullie deden.”[al-Hoejoeraat(49):6]

En hoe kan je verifiëren behalve door profijtvolle kennis op te doen bij degenen die hierom bekend staan (i.e. de geleerden).

En wees gewaarschuwd o jongeren voor de dwalende uitnodigers, want zij zijn vandaag de dag velen. En de profeet (صلى الله عليه و سلم) heeft reeds tegen hen gewaarschuwd. Hij (صلى الله عليه و سلم) zei:

Voorwaar, hetgeen ik voor mijn oemmah vrees dat zijn de dwalende uitnodigers.”[2]

Degenen die hen (i.e. de oemmah) leiden tot het hellevuur.

En hij (صلى الله عليه و سلم) heeft gezegd:

Voorwaar, hetgeen ik voor mijn oemmah het meest vrees is iedere hypocriet die eloquent spreekt.”[3]

Met andere woorden: degene die welsprekend is en in staat is om twijfels te propageren en de werkelijkheid te vervalsen om dit vervolgens los te laten op de mensen.

En de onwetende denkt dat hij een geleerde is, en dat hij een bewijs is terwijl dit in werkelijkheid een misleiding is net zoals een fata morgana (luchtspiegeling).

Houdt jullie dus vast aan het opdoen van kennis! En neem het van degenen die erom bekend staan en neem geen genoegen met alleen het lezen van boeken of het luisteren naar bandjes. Want sommigen mensen hebben dit als methode genomen in het opdoen van kennis. Zo zie je dat een van hen in een boek leest of een bandje beluistert en daarna zegt: “ik heb kennis genomen van die en die persoon vanuit zijn boek of bandje.” En dit is een grote fout. Kennis wordt genomen van de geleerden. De boeken zijn er als hulpmiddel die men gebruikt samen met de geleerde waarbij hij (i.e. de geleerde) vragen kan stellen, het kan uitleggen en verduidelijking kan geven wanneer iets goed of fout is.

Door: Shaych Saalih al-Fawzaan
Bron: Tawdjiehaat mohimma lishabaab al-oemmah, blz. 23-28  

 


[1] Voetnoot vertaler: een afgedwaalde groepering binnen de Islam. Zie volgende link voor meer verduidelijking:
http://www.ahloelhadieth.com/index.php/en/aqiedah/sekten-groeperingen-en-dergelijke/34-de-duivelse-misleiding-van-de-chawaaridj

[2] Overgeleverd door at-Tirmidhi in zijn soenan nr. 2230, aboe Dawoed in zijn soennan nr. 4252, ibn Maadjah nr. 3952, Iemaam Ahmed in zijn moesnad nr. 22505,(5/284) en ad-Daarimie in zijn soenan nr. 109. Allen vanuit de overlevering van Thauwbaan (رضي الله عنه).

[3] Overgeleverd door Iemaam Ahmed in zijn moesnad (1/22) nr. 143. Vanuit de overlevering van `Omar ibn al-Khattaab.