De leraar heeft een verantwoordelijkheid

Vraag:

“Is het toegestaan dat de verantwoordelijke voor de activiteiten op een school (leraar) zijn studenten een djihaad-achtige opvoeding geeft? Op een manier dat hij de leerlingen in groepen deelt en elke groep een naam van een veldslag geeft, en door de studenten de laatste nieuwtjes over de moedjahidien in Tsjetsjenië e.d. te geven. En door videofilms van een aantal (hedendaags gebeurde) veldslagen, en van martelaren te vertonen. En door hen opruiende Anashied te laten beluisteren die tot het voeren van Djihaad aanzet?”

Antwoord:

“De leraar heeft een verantwoording. Het is een verplichting voor hem om de studenten hetgeen te onderwijzen en te verduidelijken wat als schoolmateriaal aan hen is gegeven. Hij moet hen Fiqh, Tauwhied, Grammatica, Hadieth en Qor`aan onderwijzen en niet hier buiten treden met dingen die zij nog niet hebben bereikt, noch hun hersenencapaciteit kan bevatten en hen afhoudt van hun (werkelijke) lessen. Hij moet deze zaken dus mijden en hen alleen hetgeen onderwijzen wat in de schoolmethodiek is opgenomen. Het is genoeg voor hem om hen deze lessen te laten begrijpen, want hiermee komt hij de verantwoordelijkheid na die hem is opgelegd! Hij mag hen niet in groepen verdelen en verpesten door hen volgens de grondbeginselen van het revolutionisme op te voeden en van de (werkelijke) kennis te ontzeggen.”

Arabische bron: “al-Idjaabaat al-Moehimmah fiel-Mashaakil il-Moelimmah” door al-Allaamah al-Fauwzaan, verzameling Mohammad bin Fahad al-Hoesayn blz. 45 3de druk..