Voorwaar, deze kennis is religie

Vraag: Hij (de vraagsteller) zegt: Edele Shaykh, aan wie wordt de volgende uitspraak toegeschreven en wat is de betekenis ervan: 'Voorwaar, deze kennis is religie. Dus weet van wie jullie jullie religie nemen.'[1]?

Antwoord: Ja. Dit is overgeleverd van één van de Salaf, ik denk van Ibn Sīrīn - moge Allah hem genadig zijn -. De kennis is religie omdat de religie gebaseerd is op kennis. Dus religie zonder kennis is niet van profijt. Daarom is de religie gebaseerd op kennis. Het is dus noodzakelijk dat de mens datgene leert waardoor zijn religie correct is. Dit is vanuit een bepaald oogpunt. Vanuit een ander oogpunt is het zo dat de Mashāyikh en de leraren verschillend zijn. Er zijn er die Allah vrezen en doceren volgens de correcte kennis en de correcte geloofsovertuiging. Dit is degene waarvan kennis genomen kan worden. Maar de dwalende geleerde, de gemakzuchtige geleerde of de hypocriet wiens kennis slechts met zijn tong is, het is niet toegestaan om van zo'n persoon kennis te nemen. Of de innoveerder, het is niet toegestaan om van hem kennis te nemen omdat hij zijn leerling beïnvloedt. Ja.

Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān

Bron: http://alfawzan.af.org.sa/node/16414

___________________________
[1] Muḥammad b. Sīrīn – moge Allah hem genadig zijn – heeft gezegd: ‘Voorwaar, deze kennis is religie. Dus kijk van wie jullie jullie religie nemen.’ Zie: Inleiding van Ṣaḥīḥ Muslim (overlevering nr. 26).