Betekenis van de ḥadīth: 'Voorwaar, Allah heeft Adam geschapen naar het Beeld van de Barmhartige'

Vraag: Dit is een vraagsteller uit Algerije die zegt: Wij hebben een onderwijzer die, toen hij werd gevraagd over de ḥadīth van de schepping van Adam naar het Beeld van de Barmhartige[1], zei: ‘Vraag hier niet over, o onruststokers. Laat deze zaken, want er is hierover een meningsverschil tussen de geleerden.’ Is zijn antwoord correct?

Antwoord: Nee, dit is niet correct. De ḥadīth is volgens de klaarblijkelijke betekenis. Het is waar op zichzelf. Wij bevestigen het zoals het is gekomen. We gaan ons niet mengen in twijfels en waanideeën. Wat betreft dat sommige geleerden en imams hierin van mening verschilden, dan is dat een incorrect meningsverschil. De geleerden hebben er al op gereageerd. Een van de meest recente geleerden die er op gereageerd hebben en het verduidelijkt hebben is Shaykh Ḥamūd at-Tuwayjirī – moge Allah hem genadig zijn –: Het antwoord van Ahl al-ʿIlm en al-Īmān over de kwestie van de schepping van Adam naar het Beeld van de Barmhartige.[2] Deze (verduidelijking) is gedrukt en aanwezig. Ja.

Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān

Bron: http://alfawzan.af.org.sa/node/6019

 


[1] De ḥadīth is als volgt: Voorwaar, Allah heeft Adam geschapen naar het Beeld van de Barmhartige. Overgeleverd door Ibn Abī ʿĀṣim in As-Sunna (529) en Ibn Khuzayma in At-Tawḥīd (44).

[2] De exacte titel van het boek is: Ḥamūd at-Tuwayjirī, ʿAqīdat Ahl al-Īmān fī khalq Ādam ʿalā ṣūrat ar-Raḥmān (Riyad 1989).