Het wensen van de dood

Vraag: Is het toegestaan om de dood te wensen en hoe kunnen we dit verenigen met de uitspraak van de Profeet صلى الله عليه وسلم :

Als het moet dan dient hij te zeggen: 'O Allah laat mij leven als het leven beter voor mij is en laat mij sterven als de dood beter voor mij is.'[1]?

Antwoord: Ja. Dit is wat is overgeleverd. Dat men de dood niet dient te wensen maar slechts dit smeekgebed zegt dat is overgeleverd van de Boodschapper.

Hij dient de dood niet te wensen omdat hij niet weet wat er gebeurt na de dood. Wellicht is hetgeen na de dood gebeurt erger dan de toestand waarin hij zich op dat moment bevindt.

Niemand van jullie dient de dood te wensen vanwege een ramp die hem heeft getroffen.[2]

Hij dient geduldig te zijn en alle lof is voor Allah.

Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān

Bron: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/16161

Gepubliceerd op: www.alfawzan.nl


[1] Overgeleverd door al-Bukhārī (5347) en Muslim (2680).
[2] Ibidem.