Het uitvoeren van de straffen en de rechten van de mens

Vraag:

Is het uitvoeren van de wettelijke straffen op degenen die deze straffen verdienen - van onder de criminelen, de struikrovers en degenen die in opstand komen tegen de moslimgemeenschap - in strijd met de rechten van de mens en de zonen van Adam?

Antwoord:

Integendeel, het behoort juist tot de rechten van de mens. Enkel degene wiens natuurlijke aanleg is omgedraaid zal zoiets zeggen. De verstandige persoon echter ziet deze straffen als bescherming voor de vrijheid van de mens, bescherming voor zichzelf, zijn eer, zijn bezit en de veiligheid.

Shaykh Salih b. Fawzan al-Fawzan

Bron: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/16129

Gepubliceerd op: www.alfawzan.nl