Is het toegestaan om te slaan en te wurgen tijdens Roeqia?

Vraag:

Wat is het oordeel over slaan en wurgen in het geven van de (islamitisch) vastgestelde roeqia om zodoende de djinn te schaden en te verwijderen?

Antwoord:

Degene die dit doet is geen persoon die roeqia verricht. Hij is echter iemand die schaadt.

Roeqia kent geen slaan, noch het wurgen. Echter men leest de Qor`aan of men spuugt[1] (lichtjes) op de zieke of op de plek dat aangetast is. Dit is hetgeen wat overgeleverd is omtrent de roeqia.

Wat betreft het slaan en wurgen dit is niet overgeleverd.

Sommige (geleerden) zeggen: wanneer er sprake is van mass (aanraking) van de djinn en men dit zeker weet, dat het slaan niet de zieke treft maar de djinn. Zoals dit vermeldt is door Shaych al-Islaam ibn Taymiyyah en anderen. Maar dit weten alleen degene die hierin gespecialiseerd zijn.

Echter dat een ieder begint te slaan en te wurgen, dit is niet toegestaan. Deze deur dient niet geopend te worden.

Bron: http://saif.af.org.sa/ar/node/1954 

 


[1] Voetnoot vertaler: nafath, lichtjes spugen.