• Start
  • Al-Fiqh
  • Az-Zakat
  • Is het toegestaan om de Zakat te geven aan een persoon die niet in staat is om zijn schuld af te lossen?

Is het toegestaan om de Zakat te geven aan een persoon die niet in staat is om zijn schuld af te lossen?

Vraag: Een persoon heeft een schuld die hij alleen in termijnen kan aflossen, is het toegestaan om de Zakat aan hem te geven?

 

Antwoord: Wanneer een persoon een urgente schuld heeft die van hem wordt gevorderd, terwijl hij het niet kan aflossen, dan is het toegestaan om de Zakat aan hem te geven om zijn schuld af te lossen. Dit is wanneer het urgente de gehele schuld is. Als het urgente een termijn ervan is, dan wordt aan hem datgene gegeven waarmee hij deze urgente termijn kan aflossen die van hem wordt gevorderd, omdat hij een schuldenaar is van zichzelf. Hij valt onder de Uitspraak van Allah, de Verhevene:

En de schuldenaren. [Sura Tawba (9): 60]

En Allah weet het beste.

Shaykh Salih b. Fawzan al-Fawzan

Bron: Al-Muntaqa min fatawa fadilat ash-Shaykh Salih b. Fawzan b. Abd Allah al-Fawzan (deel 3; vraag 175).

Gepubliceerd op: www.alfawzan.nl