Is de afscheiding die een week na de menstruatie plaatsvindt onrein?

Vraag:

Is de afscheiding die een week na de menstruatie uitkomt onrein? En ben ik verplicht de ghoesl (grote wassing) en woedhoe (kleine wassing) te verrichten (wanneer dit plaatsvindt)?

Antwoord:

Wanneer het bloeden volledig is gestopt en de vrouw zich schoon heeft gemaakt, de ghoesl heeft verricht en er vervolgens drab of geligheid uit komt, dan wordt dit alleen als een tenietdoener van de woedhoe gezien.

Het valt niet onder menstruatie noch verplicht het de ghoesl. Het valt echter wel onder de tenietdoeners van de woedhoe. Zij verricht dan al-istindjaa[1] en vervolgens de woedhoe. Dit volgens de uitspraak van Oem `Atiyyah (رضي الله عنا):

Het was voor ons de gewoonte nadat we rein waren geworden, om de drab (viezigheid) en geligheid niet mee te tellen”.[2]

Bron: Mas`oeliyyat al-`Oelama wad-Doe`aat (De verantwoordelijkheid van de geleerden en uitnodigers), blz 40.

 


[1]Voetnoot vertaler: jezelf reinigen met water na urineren en ontlasting.

[2] Overgeleverd door Aboe Dawoed (207) en door al-Boechaarie (326) zonder de woorden "nadat we rein waren."