As-Siyam | الصيام | Vasten

As-Siyam: Taalkundig: Onthouding/weerhouding. Wettelijk: Het onthouden van eten, drinken en de rest van de zaken die het vasten verbreken, met intentie, vanaf het aanbreken van de ochtendgloren tot aan de zonsondergang.

[Salih al-Fawzan, Ash-Sharh al-Mukhtasar 'ala Zad al-Mustaqni'  2 (Riyad 1424) 339-340.]