• Start
  • Al-Fiqh
  • As-Salat
  • Wanneer ik de moskee binnenkom en de Iemaam bevindt zich in de laatste tashahoed?

Wanneer ik de moskee binnenkom en de Iemaam bevindt zich in de laatste tashahoed?

Vraag:

Wanneer degene die bidt de moskee binnenkomt terwijl de Iemaam zich in de laatste tashahoed[1] bevindt, dient hij dan het gebed binnen te treden samen met de Iemaam?

Antwoord:

Wanneer hij weet dat er nog iemand aankomt dan dient hij te wachten zodat hij (tezamen met die persoon) als (aparte) djamaa`ah bidt.

Wanneer hij echter niet weet of er nog iemand aankomt dan dient hij het gebed (wat er nog van over is) binnen te treden samen met de Iemaam. Hierdoor zal hij de beloning verkrijgen voor het opvolgen van de Iemaam. En hij dient niet op te staan totdat de Iemaam klaar is (met het gebed).

Bron: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/15534

[1]Voetnoot vertaler: het reciteren van "at-tahiyyaatoe lillaah... etc." na twee rak`ahs.