Het sluiten van de ogen tijdens het gebed

Vraag:

Is het toegestaan om de ogen te sluiten tijdens het gebed als het sluiten van de ogen zorgt voor sereniteit?
 
Antwoord:
 
Het is afkeurenswaardig om de ogen te sluiten tijdens het gebed zonder enige noodzaak. Maar wanneer het noodzakelijk is om de ogen te sluiten, zoals dat het completer is voor zijn gedachten, of er is iets ten overstaan van hem dat hem bezighoudt, dan sluit hij zijn ogen totdat deze zaak weg is, of hij laat zijn zicht zakken.

Als het noodzakelijk is dan is dat niet erg. Als er echter geen noodzaak voor is, dan is het afkeurenswaardig tijdens het gebed. Van de moslim wordt verzocht om zijn zicht niet uit te strekken terwijl hij aan het bidden is. Het is aanbevolen voor hem om zijn zicht te richten tot de plek van de Sujud, omdat dit completer is voor zijn devotie en verder weg is van het bezig zijn met zichtbare zaken die er zijn ten overstaan van hem, in plaats van het bezig zijn met het gebed.
 
Bron: Al-Muntaqa min fatawa ash-Shaykh Salih al-Fawzan (bladzijde 645 vraag 170)
Gepubliceerd op: www.alfawzan.nl