Ben ik een mahram voor mijn schoonmoeder en mag ik haar de hand schudden?

Vraag:

Is het toegestaan om de hand te schudden van mijn schoonmoeder en om met haar te reizen?

Antwoord:

Ja, hier is niets mis mee. Want zij is van de mahaarim[1]. Allah (جلَّ و علا) heeft de schoonmoeder totaal verboden voor de echtgenoot van haar dochter[2]. Zij (de schoonmoeder) valt dus onder de mahaarim.

Er is niets mis mee om haar de hand te schuddem en om met haar te reizen om als mahram te fungeren voor haar. Behalve wanneer je vreest voor fitnah. Dan dien je haar niet de hand te schudden. Bijvoorbeeld wanneer je vreest dat het schudden van de hand kan zorgen voor verleiding of het ophitsen van begeerten. Als dit het geval is dan dien je haar niet de hand te schudden.

Wanneer er echter geen gevaar is dan is er niets mis mee om haar de hand te schudden en om met haar te reizen om als mahram te fungeren voor haar. Want zij is vanwege jouw huwelijkscontract met haar dochter van jouw mahaarim geworden. Allah (تعالى) zegt (in opsomming van de vrouwen die verboden zijn om mee te trouwen):

‟En jullie schoonmoeders...” [An-Nisaa(4):23]

M.a.w. jullie schoonmoeders zijn verboden voor jullie.

Bron: Al-Muntaqa min fatawa ash-Shaykh Salih al-Fawzan (Deel 3, bladzijde 494, vraag 494)
Gepubliceerd op: www.alfawzan.nl


[1] Voetnoot vertaler: iemand die tot de nabije familieleden behoort die niet gehuwd mogen worden en waarmee directe contact is toegestaan.

[2] Voetnoot vertaler: M.a.w. Hij kan haar nooit huwen en blijft altijd een mahram voor haar.