• Start
  • Al-Fiqh
  • An-Nikah
  • De regelgeving omtrent ouders die de mobieltjes en computers van hun kinderen doorzoeken en controleren

De regelgeving omtrent ouders die de mobieltjes en computers van hun kinderen doorzoeken en controleren

Vraag:

Is het voor mij als vader zijnde toegestaan om de mobieltjes en computers van mijn kinderen te doorzoeken en te controleren uit angst dat er zich iets in bevindt?

Antwoord:

Ja, dit is een verplichting voor jou. Doorzoek het en controleer het. En zoals ik al (eerder) vermeld heb, koop geen mobieltjes voor hen met meerdere functies dan het bellen. Want deze (mobieltjes met extra functies (zoals smartphones)) bevatten reclames, beproevingen en verboden zaken. Koop dit dus niet voor hen.

Vraag:

Sommige mensen zeggen dat deze daad van de vader onder de verboden vorm van spioneren valt. Is dit correct?

Antwoord:

Deze woorden dat zijn valse woorden. De vader is bevolen om zijn kinderen op te voeden, te begeleiden en te verzorgen. Dit is zijn verplichting. Dit valt niet onder het spioneren. Dit is het uitvoeren van datgene wat Allah voor hem heeft verplicht gesteld.

Maar vandaag de dag is er een rampspoed (fitnah) ontstaan waarbij zij zeggen:

"Zeg niets tegen je vrouw en kinderen. Want dit valt onder huiselijk geweld. Laat hen met rust om te doen wat zij willen! Hun vrijheid (en mening) daar heb je niks mee te maken!"         

Wa la hawla wa la qoewata ila billah! Zij willen dat niemand meer zijn verplichting uitvoert. Eén ieder doet waar hij zin in heeft.

Bron: https://ia801006.us.archive.org/4/items/jawalat_moraqabah/kids_mobile.mp3
Vertaling: Youssef aboe Safiyyah
Gepubliceerd op: www.ahloelhadieth.com