Over de `awrah van een moslimvrouw

Vraag:

Veel vrouwen zijn van mening betreffende de Awrah van een vrouw in het bijzijn van andere vrouwen, dat het zich tussen de navel en knie bevindt. Sommige van hen aarzelen niet om kleding te dragen dat erg strak of open is, en grote delen van de borst en armen toont. Wat zegt u betreffende hen?

Antwoord:

Wat vereist wordt van de moslimvrouw is bescheidenheid en verlegenheid, en dat zij een goed voorbeeld moet zijn voor haar moslimzusters. Zij mag haar lichaam niet  tonen behalve hetgeen dat gezien wordt als normaal/passend voor/van vrome moslimvrouwen wanneer zij bij elkaar zijn. Dit is wat aanvankelijk aan hen bevolen wordt en het is het veiligst want inderdaad het onoplettend en laks zijn in het tonen dat waar er geen aanleiding toe is om te tonen kan leiden naar verdere onoplettendheid en onverschilligheid en naar dat wat verboden is. (en Allaah weet het best.)

Vraag:

Een vrouw die strakke kleding draagt in het bijzijn van andere vrouwen, is daar de hadieth ((….en de vrouwen die zullen gekleed zijn, maar naakt zullen lijken….)) van op toepassing?

Antwoord:

Er is geen twijfel dat het dragen van strakke kleding die de verleidelijke delen van het lichaam laten zien iets is wat niet toegestaan is, dit is niet toegestaan behalve als zij het alleen voor haar man draagt. Wat betreft het dragen ervan in het bijzijn van andere mensen, dan is het niet toegestaan. Zelfs al zijn er alleen vrouwen aanwezig, dan zal zij als een slecht voorbeeld voor hen gezien worden. Wanneer zij dit haar zien doen kunnen zij haar hier in volgen. Zij wordt ook bevolen haar awrah te bedekken met dat wat los is, en bedekt te zijn in het bijzijn van iedere persoon, behalve haar man. Zij bedekt haar awrah dus in het bijzijn van andere vrouwen zoals zij dat in het bijzijn van mannen doet, behalve dat wat beschouwd wordt als normaal en passend voor haar om te laten zien als zij bij vrouwen is, zoals het gezicht, handen, voeten en dat wat geen reden heeft om te onthullen.

Arabische bron: Al-moentaqa min fataawa Shaych al-Fawzaan vol.3