Het dragen van strakke en doorschijnende kleding

Vraag:

“Wat is de regel betreffende het dragen van kleding dat doorschijnend of strak is zodat het haar lichaamsdelen toont?”

Antwoord:

“Het is verplicht voor de vrouwen dat hun kleding niet dun is zodat de kleur van de huid er doorheen gezien kan worden, noch dat het zo strak is dat het de vorm van hun lichaamsdelen toont. Aboe Hoerairah heeft overgeleverd dat de profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:

“Twee typen inwoners van het hellevuur heb ik nog niet gezien: mensen die zwepen als de staarten van de ossen bij zich hebben en zij zouden mensen slaan, en de vrouwen die gekleed zullen zijn maar ogenschijnlijk naakt lijken, die geneigd zijn (tot het kwade) en laten hun echtgenoten ertoe neigen. Hun hoofden zullen als de bulten van kamelen zijn die naar een kant neigt. Zij zullen het Paradijs niet binnentreden noch zullen zij haar geur niet ruiken van waaraf de geur geroken wordt van zo en zo een afstand.”

Shaychoel-Islaam Ibn Taymiyyah (rahiemahoellaah) zegt in Madj’moe al-Fataawa, betreffende de verklaring van de boodschapper (salallaahoe 'alayhie was sallem) “...bedekt maar onbedekt...” wat het dragen van kleding dat haar niet bedekt betekent. Zij is bedekt maar in realiteit is zij naakt, zoals de vrouw die kleding draagt dat strak is en dat nauw aansluit aan het lijf, haar lichaamsdelen onthullend, bijvoorbeeld haar achterste, of haar dijen, of soortgelijken. Waarlijk, het kleden van de vrouw betekent dat zij zich bedekt, zij laat niet de vorm van haar ledematen zien of meer dan dat, het is los en niet doorschijnend (haar kleding).”

Arabische Bron: Al-Fatawaa al-djaamatoe li Imra’atoel moeslima vol.3 pag. 845, nummer 763