Al-Hajj | الحج | Bedevaart

Al-Hajj: Taalkundig: Het doel. Wettelijk: Dat de moslims het Huis van Allah tot doel hebben om de rituelen eromheen te verrichten om zodoende toenadering tot Allah te zoeken.

[Salih al-Fawzan, Sharh Manasik al-Hajj wa-l-'Umra (Riyad 1429) 13.]