Een introductie op de Geloofsleer van Abū Jaʿfar aṭ-Ṭaḥāwī

Een artikel ter introductie van de geweldige verhandeling genaamd Al-ʿAqīda aṭ-Ṭaḥāwīyya over de geloofsleer van Ahl as-Sunna wa-l-Jamāʿa.