De eenheid van religies (Islam, Christendom & Jodendom)?

Allah (سبحانه و تعالى) heeft ons verduidelijkt wat de joden, christen en veel godenaanbidders (moeshrikien) verbergen. Dat zij alleen tevreden zijn wanneer de moslims afzien van hun religie.

Vandaag de dag zie je velen van hen oproepen naar toenadering tussen het jodendom, christendom en de islam. Dit zijn gevaarlijke woorden die een compromis inhouden tussen de waarheid en valsheid.

En zij erkennen de islam niet! De joden en christenen zullen hier niet tevreden mee zijn en het zal niet voldoende voor hen zijn totdat de moslims van hun religie afzien. Maar zij gebruiken deze list zodat de moslims het jodendom en christendom en waar zij zich vandaag de dag op bevinden erkennen. Hun bedoeling is het misleiden van de moslims. Zodat de moslims stapsgewijs hun religie zullen verlaten. Want zij kunnen niet rechtstreeks zeggen:

"Verlaat jullie religie en kom met ons mee."

Vandaar dat zij dus oproepen tot toenadering tussen het jodendom, christendom en de islam. En wanneer deze toenadering plaats heeft gevonden en de moslims hun religies erkennen, dan zeggen zij tegen hen:

"Jullie hebben erkend dat onze religie correct is. Waarom blijven jullie alleen en komen jullie niet met ons mee?"

Zo vindt hun verdorvenheid, sluwheid en bedrog stapsgewijs plaats! Laat de moslims zich niet misleiden door de plotten van de joden en christenen. Hoeveel genegenheid zij ook tonen.

Allah (سبحانه و تعالى) heeft hun ultieme doel verduidelijkt met Zijn uitspraak:

"En de joden en de christenen zullen nooit tevreden met jou zijn totdat jij hun religie volgt."  [al-Baqarah(2):120]

Met andere woorden: dat je jood of christen wordt en geen moslim meer bent. Dit is een toespraak gericht naar de profeet (صلى الله عليه و سلم) en het is een toespraak gericht aan de gehele oemmah tot aan het Laatste Uur!

Shaych al-Fawzaan zegt ook een paar pagina`s later:

En vandaag de dag zijn er mensen die zeggen:

"De christenen en joden zijn op de waarheid, het zijn beiden hemelse religies en allen aanbidden Allah."

Degene die zit zegt treedt uit zijn religie en is afvallig! Want hij heeft ongeloof (koefr) tot geloof (iemaan) gemaakt! Met deze uitspraak heeft hij de religie van ongeloof en de religie van islam gelijk gemaakt aan elkaar. Hij maakt hierdoor geen onderscheid tussen waarheid en valsheid. Allah (تعالى) zegt:

"Zeg (O Mohammed): `Voorwaar, de Leiding van Allah dat is de leiding.´" [al-Baqarah(2):120]

Er is geen leiding behalve de leiding van Allah. En dat is de islam! Allah heeft de leiding beperkt tot de islam. Dit betekent dat alle andere religies geen leiding zijn.

Deze religies waren leiding in hun tijd. Maar toen deze veranderd, vervangen, verdraaid en opgeheven werden, waren zij geen leiding meer!

Bron: Sharh risaalat ad-Dalaa`iel fie hoekm moewalaat ahla as-Shirk, p. 43 & 46.