SoebhanAllah! Sinds wanneer wordt shirk bemiddeling genoemd!?

Shaykh Salih b. Fawzan zegt het volgende:

Shirk vindt dus plaats in de aanbidding. Wat betreft shirk in ar-Roeboebiyyah (Allah’s Eenheid in Heerschappij), dit komt heel weinig voor op aarde. Want de meeste mensen op aarde erkennen en bevestigen tauwhied ar-Roeboebiyyah; dat Allah de Schepper, Voorziener, Degene Die leven en dood geeft en de Organisator is.

Zij aanbidden echter naast Allah degenen waar zij over zeggen dat zij bemiddelaars zijn bij Allah. Zoals Allah (سبحانه) zegt:

‟En zij aanbidden naast Allah wat hen niet kan schaden of baten, en zij zeggen: ‛Zij zijn onze bemiddelaars bij Allah.′” [Yoenoes(10):18]

Zij zeiden niet over deze bemiddelaars dat zij konden scheppen, voorzien en zaken konden regelen. Zei zeiden echter: ‟…bemiddelaars bij Allah.”

‟…en zij zeggen: ‛Zij zijn onze bemiddelaars bij Allah.”

En dit is de shirk die de gravenaanbidders vandaag de dag verrichten! Wanneer men tegen hen zegt:

‟Waarom aanbidden jullie graven?”

Dan zeggen zei:

‟Wij weten dat zij niet in staat zijn om te scheppen en te voorzien. Wij vragen hen alleen maar om te bemiddelen voor ons bij Allah.”

SoebhanAllah! Sinds wanneer wordt shirk bemiddeling genoemd!?

‟En zij zeggen: ‛Zij zijn onze bemiddelaars bij Allah.′ Zeg: ‛Willen jullie Allah inlichten over wat Hij niet kent in de hemelen en op aarde?′ Heilig is Hij en verheven boven de deelgenoten die zij aan Hem toekennen (in Zijn aanbidding).” [Yoenoes(10):18]

Allah noemde dit shirk en Verhief Zichzelf erboven.

Allah noemde hen veel godenaanbidders (moeshrikoen) ondanks dat zij zeiden:

‟Wij aanbidden hen slechts opdat zij ons zo dicht mogelijk tot Allah brengen.”
[az-Zoemar(39):3]

Shirk is dus het aanbidden van anderen dan Allah (سبحانه و تعالى) met iedere vorm van aanbidding. Zoals doe`aa, slachten, zweren, het vragen van hulp en dergelijke. Degene die dus hulp vraagt aan de doden, voor hun graven slacht, de doden aanroept en hen om zaken vraagt, dit is grote shirk! Dit is de religie van de eerste moeshrikoen!

Bron: at-tawhied yaa `ibaad Allah (Tauwhied O dienaren van Allah!), blz. 22-23.
Met de Wil van Allah zal dit boekje zeer binnenkort verschijnen als e-boek op de site. Moge Allah ons bijstaan!
Vertaling: Youssef aboe Safiyyah
Gepubliceerd op: www.ahloelhadieth.com