Wordt degene die de twee getuigenissen uitspreekt zonder er naar te handelen als moslim beschouwd?

Vraag:

De getuigenis dat er geen aanbedene met recht aanbeden wordt behalve Allah is de sleutel van de Islamitische Religie en het authentieke fundament. Treedt degene die alleen deze getuigenis uitspreekt binnen tot de moslimgemeenschap, zonder handeling? En zijn de andere Hemelse religies met ditzelfde authentieke fundament gekomen?

Antwoord:

Degene die de getuigenis uitspreekt dat er geen aanbedene met recht aanbeden wordt behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is, er wordt aanvankelijk over hem geoordeeld met Islam en zijn bloed wordt gespaard. Als hij handelt volgens de vereisten van de getuigenis, uiterlijk en innerlijk, dan is hij werkelijk een moslim. Hij krijgt blijde tijdingen in het wereldse leven en in het Hiernamaals.

En als hij enkel uiterlijk handelt volgens de vereisten van de getuigenis, dan wordt er over hem geoordeeld met de uiterlijke Islam. Hij wordt behandeld als moslim terwijl hij innerlijk een munafiq (hypocriet) is. Allah zal zijn afrekening op zich nemen.

Maar wanneer diegene niet handelt volgens de vereisten van La ilaha illah Allah en enkel volstaat met het uitspreken van deze woorden, of hij handelt in strijd er mee, dan wordt er over hem geoordeeld met afvalligheid. Hij wordt behandeld als een afvallige.

En als hij handelt volgens de vereisten in bepaalde zaken wel en andere zaken niet, dan wordt er gekeken: als dat wat hij gelaten heeft afvalligheid impliceert, dan wordt er over hem geoordeeld met afvalligheid.

Zoals degene die het gebed moedwillig laat, of iets van de soorten van aanbidding voor een ander dan Allah verricht. En als datgene wat hij gelaten heeft geen afvalligheid impliceert, dan wordt hij beschouwd als een gelovige met een gebrekkig geloof, naar gelang datgene wat hij gelaten heeft.

Zoals de mensen die zonden plegen die minder zijn dan polytheïsme. En alle Hemelse wetgevingen kwamen met dit gedetailleerde oordeel.

Bron: Al-Muntaqa min Fatawa ash-Shaykh (Deel 1, Vraag 1).