De engelen verschijnen nooit in hun werkelijke gedaante voor de mensheid, behalve bij…

Shaykh Salih b. Fawzan zei het volgende:

En Djibriel (عليه السلام) kwam meestal naar de profeet (صلى الله عليه و سلم) in de gedaante van een man. Want de mensheid is niet in staat om de engel (in zijn engelen staat) te zien. Dus verscheen hij in de meeste gevallen in de gedaante van een man om zodoende de mensen niet af te schrikken.

De engelen verschijnen nooit in hun werkelijke gedaante voor de mensheid behalve bij de dood of bij het neerdalen van de bestraffing. Dus wanneer de dood of de bestraffing neerdaalt (en wij zoeken toevlucht bij Allah) verschijnen de engelen in hun werkelijke gedaante. Allah (تعالى) zegt:

‟Op de dag dat zij de engelen zullen zien, op die dag zal er geen verheugende tijding zijn voor de moedjrimien (misdadigers, ongelovigen, polytheïsten, zondaars, etc.).”
[al-Foerqaan(25):22]

Echter wanneer zij verschijnen in een staat van veiligheid, dan verschijnen zij bij de mensen in een vertrouwd gedaante. Allah heeft hen in staat gesteld dat zij verschillende gedaantes kunnen aannemen.

En de profeet (صلى الله عليه و سلم) heeft Djibriel (عليه السلام) slecht twee keer gezien in zijn werkelijke (engelen) gedaante.

Op gezag van Masroeq dat hij `Aaiesha (رضي الله عنها) vroeg over de uitspraak van Allah (عز و جل):

‟en voorzeker, hij (Mohammed) heeft hem (Djibriel) aan de heldere horizon gezien.”

en Zijn uitspraak:

‟en voorzeker, hij (Mohammed) heeft hem (Djibriel) bij een andere neerdaling gezien.”

Hierop antwoordde zij (`Aaiesha):

‟Ik ben de eerste van deze oemmah (gemeenschap) die hier de boodschapper van Allah (صلى الله عليه و سلم) over vroeg, waarop hij zei: ‛Voorwaar dat was Djibriel. Ik heb hem alleen in deze twee gevallen in de gedaante gezien waarin hij geschapen was. Ik zag hem neerdalen vanuit de hemel en door zijn enorme schepping blokkeerde (vulde) hij wat zich tussen de hemel en bevond.′” [1]

De eerste keer dat hij Djibriel in zijn werkelijke (engelen) gedaante zag: was in een rivierbedding van Mekka toen hij erg verdrietig was vanwege het kwaad wat zijn volk hem had aangedaan. Hij zag Djibriel aan de horizon in zijn werkelijke gedaante. Hij kwam (om de profeet) gerust te stellen en om hem aan te moedigen geduldig te zijn.[2]

De tweede keer dat hij Djibriel in zijn werkelijke (engelen) gedaante zag: was tijdens de nacht van de hemelreis bij sidrat al-Moentaha[3].

Allah (تعالى) zegt:

‟en voorzeker, hij (Mohammed) heeft hem (Djibriel) bij een andere neerdaling gezien. Bij sidrat al-Moentaha.”[an-Najm (53):13-14]

Wat betreft de andere keren, daarin verscheen hij bij de profeet(صلى الله عليه و سلم) in de meest beste gedaante van een man.

Bron: sharh hadieth Djibriel `alayhie as-Salaam, blz. 6-7.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]Overgeleverd door al-Boechaarie (3235) en Moslim (177).
[2]Zoals dit staat in de overlevering die Boechaarie (3231) heeft overleverd en Moslim (1795) vanuit de overlevering van `Aaiesha (رضي الله عنها).
[3]Voetnoot vertaler: een enorme boom boven de zevende hemel waar niemand langs kan. Bij haar eindigt al hetgeen wat van de aarde naar haar toe stijgt. En vanuit haar daalt datgene neer wat Allah neer zendt van openbaring en dergelijke. Zie tafsier as-Sa`die bij de uitleg van dit vers.