Al-Iman wa-l-Kufr | الإيمان والكفر  | Geloof en ongeloof

Al-Iman: Taalkundig: Geloof. Wettelijk: De uitspraak met de tong, de overtuiging met het hart en de handeling met de ledematen.

[Salih al-Fawzan, Sharh al-'Aqida al-Wasitiyya (Riyad 1425) 16.]

Al-Kufr: Taalkundig: Verbergen en bedekken. Wettelijk: Het tegenovergestelde van al-Iman. Dus al-Kufr is de afwezigheid van het geloof in Allah en Zijn Boodschappers, of er nu wel of geen loochening bij vergezeld is. Ongeloof kan zelfs voorkomen louter uit twijfel, afwending, jaloezie, hoogmoed of het volgen van enkele begeerten die weerhouden van het volgen van de Boodschap, ook al is de loochenaar meer ongelovig.

[Salih al-Fawzan, 'Aqidatu-t-Tawhid (Riyad 1434) 86.]