Alleen een Khārijī prijst de Khawārij

Vraag: Wat is het standpunt omtrent degene die de Khawārij prijst, hen verdedigt en hen beschrijft als vredestichters, of hij zwijgt over hun innovaties en hun Takfīr?

Antwoord: Degene die de Khawārij verdedigt en hun Madhhab verspreidt is zelf een Khārijī. Het oordeel over hem is het oordeel (dat hij) van de Khawārij (is), want hij is tevreden met hun mening, hij verspreidt het en nodigt er naar uit. Dus hij is een Khārijī. Hij wordt behandeld als de Khawārij en er wordt voor hem gewaarschuwd. Ja.

Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān

Bron: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/14274