Het ongelovig verklaren van de Muʿtazila en de Ashāʿira

Vraag: Is degene die de Eigenschappen van Allah, de Verhevene, ontkent ongelovig? Waarom verklaarden de Salaf de Muʿtazila en de Ashāʿira niet ongelovig?

Antwoord: Hoe kom je er bij dat zij (hen) niet ongelovig verklaarden?! Wanneer degene die de Namen en Eigenschappen over Allah ontkent een blindvolger is of iemand met een verkeerde interpretatie, dat hij denkt dat hij op de waarheid zit terwijl het niet zo is, dan wordt deze persoon niet ongelovig verklaard. De Takfīr wordt van hem afgeweerd (i.e. hij wordt niet ongelovig verklaard) vanwege de verkeerde interpretatie of de blindelingse imitatie. Maar degene die doelbewust de namen en eigenschappen ontkent, terwijl hij weet, er is geen twijfel over zijn ongeloof. En vijfhonderd geleerden hebben de Jahmiyya ongelovig verklaard zoals Ibn al-Qayyim heeft vermeld.[1]

Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān

Bron: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/5034

Gepubliceerd op: www.alfawzan.nl

 


[1] In zijn gedicht Al-Kāfiya ash-Shāfiya fī al-intiṣār li-l-firqa an-nājiya (versregel 633) waar hij zei: 'En alreeds stelden hun ongeloof vast, vijftig keer – tien van de geleerden in de landen.'