Al-'Aqida | العقيدة | Geloofsleer

Al-'Aqida: Taalkundig: Afgeleid van al-'Aqd, d.w.z. het vastbinden van iets. 'Ik geloof zo en zo' betekent: Ik heb het hart en het bewustzijn er aan vastgebonden. Al-'Aqida is datgene waarin de mens gelooft. Men zegt: 'Hij heeft een goede 'Aqida.' Wat inhoudt: Vrij van twijfel. En al-'Aqida is een handeling van het hart. Het is het geloof en de bevestiging van iets middels het hart. Wettelijk: Het geloof in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag, het geloof in de Voorbeschikking, het goede en het slechte ervan.

[Salih al-Fawzan, 'Aqidatu-t-Tawhid (Riyad 1434) 9.]

Subcategorieën